Anotación "ad usum", Exdono / Dedicatoria González Mancebo, Eugenio